Våra villkor

För att boka av eller ändra något i ert köp, ring oss på 054-13 26 00.
Vi följer branchorganisationen SLAOs regler kring liftkortsköp.
Vill du utöva din ångerrätt enligt distansköplagen ska du meddela oss det inom 14 dagar från det att du gjort din betalning.

Branäs Fritidscenter AB, org.nr 556491-8075 ,är ansvarig för dina personuppgifter, såsom mobilnummer, och att de behandlas enligt Dataskyddsförodningen (GDPR).